HANKYU. MODE ADV SS19, 
styled by Shino Itoi


AliceRosati2019©